Vis menu

Brolæggerprisen

Brolæggerlauget har uddelt Brolæggerprisen siden 1986 til en bygherre, rådgiver, institution eller kommune, der har vist nytænkning og særlig idérigdom i forbindelse med et eller flere belægningsarbejder


Læs mere om Brolæggerprisen 2015

Generalforsamling 2017

Brolæggerlauget afholder den årlige, ordinære generalforsamling lørdag den 20. maj 2017 på Fyn. Invitation og tilmeldingsblanket udsendes til medlemmer og interessemedlemmer i april 2017.

Bogen Brolægning

Denne bog er tænkt som inspirationskilde for alle, der overvejer at få udført solid brolægning i nutidens design og med århundreders erfaringsgrundlag som garant for vel udført arbejde.

Dansk standard for brolægning er optrykt i hæftet.

Bogen er gratis for medlemmer af Brolæggerlauget / Dansk Byggeris Brolægningssektion.

Bestil bogen

Kursus for tilsynsførende

Brolæggerlauget gennemfører jævnligt et heldagskursus for alle som har med brolægning at gøre - tilsynsførende, rådgivere og arkitekter. Næste kursus afholdes tirsdag den 30. august 2016
  Læs mere om kurset og tilmelding her

Kontakt lauget

Mikael Mortensen
mmo@danskbyggeri.dk  
Tlf. 72 16 01 92

Brolæggerlauget på Facebook